Opinie

Stop deze vaudeville

Go to fullsize image

Het is wellicht een boutade maar Turnhout raakt steeds meer in erg troebel politiek vaarwater. Dat heeft zo zijn oorzaken. Het mobiliteitsdossier is er daar maar één van.  Het begint al mis te lopen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006.
 
CD&V krijgt dan een historische pandoering van de kiezer. Zelfs de ‘oer-populaire’ en zittend Burgemeester Hendrickx kan dit verlies niet tegenhouden. Ook Open Vld wordt afgestraft. Het mobiliteitsdossier was daar toen al niet vreemd aan.
De coalitiegesprekken lopen niet zo heel vlot. Gesprekken met Groen! lopen vast. Maar geen nood, de SP.a is erg gretig om de ‘historische nederlaag’ van de CD&V te ‘compenseren’ door al even ‘historisch’ deel te willen uitmaken van de coalitie. Zij zijn zelfs tevreden met ‘slechts’ 2 schepenzetels.
En hun jonge ‘spring-in-’t veld’ Dimitri Gevers eigent zich het mobiliteitsdossier toe. Wel op voorwaarde dat ‘anderen’ zich niet te veel komen moeien. Ruimtelijke ordening pakt hij er ook nog bij. Een CD&V onderhandelaar ziet ‘de bui van een krappe meerderheid’ snel hangen en pakt en passant Peter Reniers van Turnhout Vooruit (nu LDD) mee door om de meerderheid ‘numeriek’ wat groter te maken.
CD&V anderzijds valt terug op zijn elan van ‘wie de meeste stemmen haalde moet schepen worden’. Voor hen staat dat blijkbaar gelijk met inhoud en competentie.
Die -overigens foute- redenering wordt al snel doorbroken wanneer de partij moet kiezen wie Marcel Hendrickx zal opvolgen op een nog nader te bepalen datum.
Francis Stijnen komt als winnaar uit de bus. Zeer tegen de zin van Eric Vos èn zijn omgeving.  Meteen maakt CD&V de afspraak dat bij het weggaan van Marcel een ‘jongere vrouw’ het opengekomen schepenmandaat zal invullen.
 
Dimitri Gevers is ondertussen ijverig een nieuw parkerbeleid aan het uitwerken. Zij adagium daarbij ‘we geven de straten terug aan de bewoners’. Nog voor dit nieuwe beleid in voege komt is er al heel wat kritiek. Zo ondermeer wat het invoeren van werknemerskaarten en dito parkings betreft. Nadat in april 2008 zijn beleid effectief wordt doorgevoerd blijft de kritiek aanzwellen.Maar Dimitri noch CD&V hebben oor naar wat er allemaal leeft. Als dan met horten en stoten het Vinci-contract bekend raakt, waarin heel wat ‘belendende maatregelen’ zitten vervat, is het hek helemaal van de dam.
Maar de coalitie blijft ziende blind. Dimitri ‘eist’ vrij spel en CD&V heeft andere katten te geselen. Dat blijkt zeer pijnlijk wanneer Katrien Van De Poel maar zeer moeizaam verkozen raakt als nieuwe schepen. De proteststem van andere jonge CD&V raadsleden zal vanaf dan niet meer stilvallen. Alleen…CD&V, noch ACW schijnen dit te horen of er zich aan te storen. Het plotse ontslag van hun (ACW) voorzitter, Dré Wolput is zelfs géén aanleiding om eens een intern ‘gewetensonderzoek’ te doen. Business as usuall blijkt zeer snel. Ondertussen blijven zij doof voor de stem van hun jongeren. Een stem die niets anders zegt dan ‘wij willen betrokken worden, wij willen gehoord worden en wij willen vooral gerespecteerd worden’. Niets van dat alles, CD&V meent het belangrijker om op Kerstavond het begijnhof van kaarsjes te voorzien, dan hun jonge raadsleden effectief te beluisteren en te waarderen.
 
Op 28 februari dan komt er een -onverwachte- onthouding van 3 jong CD&V’ers. Daardoor raakt het mobiliteitsplan niet aan een meerderheid en wordt het terug naar ‘af’ gestuurd.
Gisteren dan gaf Dimitri Gevers zijn ‘mobiliteitsbevoegdheid’ af ,of terug aan de Burgemeester.
Maar Dimitri is ook mee schuldig aan de huidige politieke malaise. Hij heeft zich zodanig opgesloten in zijn ‘cocon’ van het grote gelijk dat hij evenmin wou horen welke vele en terechte kritieken er waren en zijn op ‘zijn’ beleid. Het ‘foefke’ van collegiale beslissingen geloof ik al jaren niet meer.
 
Drie weken na het ontstaan van de politieke crisis heeft CD&V nog steeds géén beslissing(en) genomen. Partijstructuren en -reglementen worden naar voor geschoven om zich achter te verschuilen. Daardoor verliezen ze stilaan al het krediet wat ze nog hadden !
 
Turnhout heeft een zeer grote nood aan coaching èn leiderschap. Blijkbaar is er binnen de huidige coalitiepartners niemand die voldoende competenties in huis heeft om die coachende leider te zijn !

Standaard

2 gedachtes over “Stop deze vaudeville

  1. zeer juiste analyse op 1 detail na…Geachte heer Wolput,Ik kan akkoord gaan met bovenstaande:”Maar geen nood, de SP.a is erg gretig om de ‘historische nederlaag’ van de CD&V te ‘compenseren’ door al even ‘historisch’ deel te willen uitmaken van de coalitie. Zij zijn zelfs tevreden met ‘slechts’ 2 schepenzetels.”Reeds in de nasleep van de verkiezingen reageerde ik op dergelijke uitlatingen -van anderen- dat dit een fundamenteel foute redenering is. Het zou een belediging van uw intelligentie zijn ervan uit te gaan dat u dit niet weet.De SP.A was een van de partijen die bij de verkiezingen winst boekten. Het lijkt me m.i. logisch dat zij dus deel uitmaakten van het bestuur. Het aantal en het gewicht van de “postjes” moet dan in overeenstemming zijn met de verhouding tussen de partners. Ik denk niet dat SP.A verstandig geweest was, moest het op meer aanspraak gemaakt hebben?

    Like

  2. Een rekensommetje@ Bart, ik ben blij dat je m’n analyse kan delen. Wat het ‘gewicht’ en de verdeling v/d mandaten betreft kan je er 2 redeneringen op na houden. De coalitie telt een merderheid van 18 raadsleden, waarvan er 12 verkozen werden voor CD&V en 6 voor SP.a. Bij de verdeling v/d mandaten gaan alle ‘topfuncties’ als Burgemeester, OCMW-voorzitter èn eerste schepen, naar CD&V die daarnaast ook nog 5 schepenen toegewezen krijgt. Minimalistisch kan je zeggen dat de SP.a maar 1/3 van de meerderheid levert. In dat geval zijn 2 schepenen de meest ‘minimale’ invulling. Maximalistisch kan je zeggen als SP.a : ‘wij leveren de helft v/h aantal raadsleden van CD&V en willen 2 schepenzetels + het voorzitterschap van OCMW, ofwel 3 schepenzetels’ SP.a koos blijkbaar voor de ‘absoluut minimalistische invulling’. Maar je hebt gelijk dat dit in het ganse verhaal wat deze coalite reeds heeft geschreven, slechts een detail is.

    Like

Reacties zijn gesloten.