Opinie

Spreekverbod?!

Blijkbaar heeft mijn vraag èn het antwoord, over de wettelijkheid v/d trajectcontrole heel wat druk veroorzaakt. Althans te oordelen naar een zeer boze telefoon die ik deze voormiddag kreeg.
Allerlei verwijten vlogen rond mijn GSM-oren. Verwijten zoals : je hebt misbruik gemaakt van vertrouwen, of, je hebt het briefgeheim geschonden, of, ik zou een klacht kunnen neerleggen.
Waarover gaat het dan ? Eenvoudigweg over het bekend maken van het antwoord wat werd gegeven in de Kamer op mijn vraag rond de (on)wettelijkheid van de boetes ingevolge trajectcontrole. Het leek er zelfs op of men mij een ‘spreekverbod’ wou opleggen.
 
De parlementaire vraagsteller heb ik ondertussen verzocht,  ervoor te zorgen dat de ten onrechte geïnde boetes zouden worden terugbetaald.
Maar dat verhaal kon je in mijn post van gisteren al lezen. (zie reactie op ‘trajectcontrole mist wettelijke grond)
 
Nu moet je weten dat al die heisa eigenlijk werd veroorzaakt omdat ‘vele anderen’ hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen.
Er is namelijk een politiecollege en een politieraad. Deze raden worden samengesteld uit ‘vertegenwoordigers des volks’ met name door verschillende Burgemeesters, Schepenen en raadsleden uit de politiezone.
Zij hadden vele maanden geleden al de vraag moeten stellen naar de wettelijkheid van de toegepaste trajectcontroles en het opleggen van boetes!
Omdat zij dat niet hebben gedaan en dus, over alle partijen heen, in gebreke gebleven zijn, heb ik gewoon een logische vraag gesteld aan de minister van justitie. Nu ik ook gelijk krijg proberen ‘ze’ om  ‘allerlei shit’ over mijn hoofd te kieperen.
 
Trouwens, weten ze daar op het ministerie van justitie wel wat ze doen ?
Op 7/12 ll werd een schriftelijk antwoord geformuleerd door Justitie op de vraag over de (on)wettelijkheid van één en ander.
Vandaag, 10/12 stuurt datzelfde ministerie van …justitie mij een brief waarin ze stellen NIET bevoegd te zijn en de vraag over te maken aan Schouppe.
Dat noemen ze nu eens de ‘brave burger’ voor het lapje houden (er is ook een andere uitdrukking voor, maar dat zou het nivo van GVT onrecht aandoen)
 
Hoe dan ook : beste vertegenwoordigers van het volk. Neem NU uw verantwoordelijkheid en zorg dat wat niet correct was, wordt terugbetaald.
En ook nog goed om weten : vandaag nog beliste een hof van beroep -na 14 jaar- dat de bewijslast in de KB-Lux zaak ONGELDIG is.
Blijkbaar evolueren we meer dan ooit naar een ‘klassejustitie’ !!
 
Tot slot en bij herhaling : ik ben voorstander van trjectcontrole zolang dit op wettelijke basis is !
En dat ‘spreekverbod’ is nog niet voor vandaag hoor !
 
 
Standaard