Opinie

Wie het breed heeft

Het heeft lang geduurd eer de fusie tussen de 2 Turnhoutse ziekenhuizen een feit was.  Eenmaal zover was het de bedoeling om efficiënter, effectiever en kostenbesparend te gaan werken. Ondermeer door het samenvoegen van diensten zoals de facturatie en andere.

Wordt er nu ook efficiënter gewerkt?

Na enkele dagen geleden een factuur v/h ziekenhuis te hebben ontvangen van -1.76 euro- (vroeger 71 frank) heb ik hierover redelijke twijfels. Analyseer even mee : een factuur uitgespreid over 4 pagina’s, een omslag, verzendklaar maken, een postzegel van 0.59 eurocent. Dit alles samen kost volgens mij al meer dan die gefactureerde 1.76 euro.  Maar ’t is niet alles. De gegevens moeten worden ingebracht, rekening verzendklaar maken, opvolgen wat betaling betreft in de boekhouding enz…  Je komt dan al snel aan een veelvoud van1.76 euro.  Dat kan ik bezwaarlijk efficiënt èn kostenbesparend noemen!

Kan dit worden verholpen?

Ja, zeker wel en zelfs vrij eenvoudig. Als men in het informaticasysteem een bodembedrag zou inbrengen. Rekeningen die minder dan dit bodembedrag bedragen worden dan automatisch uitgefilterd. Zo werk je m.i. efficiënt èn kostenbesparend.

De argumentatie die het ziekenhuis aanbrengt in GVA van 20/11 ll. vind ik ronduit zwak. Zo waar ze stellen dat patiënten anders beginnen bellen met de vraag waar de rekening blijft. Ik denk dat het net andersom is. Het duurt zowat 2 maanden vooraleer de facturen worden verzonden. Veel mensen rekenen dan zelfs niet meer op een -al dan niet zware- rekening, vermits al een hele tijd geleden.

Hallo ziekenhuisverantwoordelijken

Het geld van de sociale zekerheid, bijeengebracht door werknemers en werkgevers heeft recht op een efficiënt, transparant en verantwoord beheer en beleid. Dergelijke ‘kostenmakende facturering’ hoort daar niet bij.  Willen jullie snel zoeken naar een oplossing?

Standaard