Opinie

Politiek-theater

3800966238_f9312232f5_t

Politiek is de (per definitie onvolmaakte) wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen – meestal op basis van onderhandelingen – op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat. De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon.Een persoon die een ambt of functie in de politiek vervult heet bij mannen een politicus en bij vrouwen een politica.De meeste theoretici erkennen ook dat een politiek conflict gemakkelijk kan degraderen tot een nulsomspel, waarbij er niets anders meer verdiend of geleerd wordt dan “wie er won en wie er verloor”.Lenin stelde dat politiek ging over de vraag “wie kan wat aan wie aandoen”, in het RussischKto-Kgo‘ (wie-wat). Politiek wetenschapper Harold Lasswell meende dat politiek gaat over “wie krijgt wat, wanneer en hoe”.

(bron : wikipedia : http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek )

Persoonlijk heb ik heel sterk de indruk dat de Turnhoutse politiek, inzonderheid wat CD&V betreft, te herleiden valt, tot wat je het ‘nulsomspel’kan noemen. Om een en ander wat beter te kunnen volgen, zette ik nog eens ‘mijn ervaringen en analyse’ op een rijtje.

  1. Er is in deze legislatuur ‘enorm veel ruzie gemaakt’ binnen de CD&V vooral, maar ook in andere politieke partijen. Denk maar aan de paleisrevolutie bij Groen!
  2. Ik ben zelf ook even de ‘speelbal’ geweest van politieke mandatarissen van CD&V in de periode dat ik ACW-voorzitter ben geweest in Turnhout. In die hoedanigheid was ik in diezelfde periode ook ondervoorzitter van CD&V.
  3. Ondermeer omdat ‘sommige mandatarissen’ van mij verwachtten dat ik als ACW-voorzitter vooral geen eigen mening zou hebben, laat staan deze al te ‘ventileren’ in de pers heb ik er snel ook weer de brui aan gegeven.
  4. Toen ik in juni 2009 een ‘vertrouwelijke brief’ toestuurde aan de ACW bestuursleden, waarin ik mijn bekommenissen èn verontwaardiging uitte over bepaalde -al dan niet geheime- stemmingen in de gemeenteraad en ik mijn mandaat als voorzitter ‘ter beschikking’ stelde, indien niet zou worden ingegrepen tegen een ‘bepaalde onvrede’ bij mandatarissen, werd deze vertrouwelijke brief onmiddellijk gelekt naar de pers.
  5. In de pers werd mij dan verweten zonder overleg te communiceren met de buitenwereld en dat ik vooral geen ploegspeler was. Geen ploegspeler die zich bovendien niet uit te laten had over het resultaat van en ‘geheime stemming’.
  6. Op die manier ging het signaal wat ik wilde geven, zowel naar ACW als CD&V echter helemaal verloren. Ongetwijfeld was dit een bewuste strategie van hen die toen commentaren leverden aan de pers.
  7. de ‘gelederen’ werden gesloten, de lastige ACW-voorzitter (en CD&V ondervoorzitter ) was weg, men dronk een glas, men pistte een plas en alles bleef gelijk het was. Dat wil zeggen : iedereen deed zijn goesting en kritische vragen werden nog altijd geweerd.
  8. Ondertussen weet iedereen echter dat ‘die gelederen’ nooit gesloten werden. Integendeel is CD&V al die tijd vechtend over straat blijven rollen. De verkiezing van Katrien Van De Poel als nieuwe schepen had al heel duidelijk gemaakt dat het bij CD&V ‘nooit meer goed zou komen’.

*Om mijn opsomming van ‘feiten’ volledig te maken moet ik toch ook melding maken van DRUK6 een ‘nieuw huis-aan-huis-blad’ wat vanaf de lente van 2009 in bijna 65.000 brievenbussen verscheen in en om Turnhout. Vanaf het eerste nummer verscheen er veel meer informatie over CD&V Turnhout dan er ooit op vergaderingen van de stedelijke raad besproken was. Het kon dan ook niet anders of al deze info moest komen van insider(s) die behoefte hadden om hun versie van feiten naar buiten te brengen. Op de frontpagina van hun eerste nummer pakte DRUK6 uit met deze titel ‘Valt Turnhouts stadsbestuur uit elkaar?‘ Ook de volgende nummers waren inhoudelijk vooral opgehangen aan interne CD&V of ACW informatie. Vooral de steile afgang -eerder dan de steile opgang van druk6- doet mij nu, enkele jaren later, sterk vermoeden dat Druk6 er vooral kwam om de CD&V te ‘elimineren’. Maar dat zal wel een zeer slechte gedachte zijn, zo vlak voor Kerstmis.

Denk vooral niet dat het verhaal van CD&V nu geschreven is. Daarvoor zijn de onderscheiden ego’s die lijnrecht tegenover mekaar staan veel te groot. 

 Mijn grootste bekommernis in dit verhaal is echter : welke bekwame mensen, mannen en vrouwen, jongeren en senioren zullen nog bereid gevonden worden om zich in te zetten om van Turnhout inderdaad een stad met toekomst te maken. En voor alle duidelijkheid : ik heb het hier niet enkel over CD&V!! Er is gans deze legislatuur een al dan niet latente negatieve sfeer gecreëerd, vooral door de niet aflatende onenigheid bij CD&V. Ik heb het gevoel, als ik mijn omgeving beluister dat de mistevredenheid over de politiek zeer groot is. Dat zijn absoluut geen ideale omstandigheden om mensen op te roepen zich te willen ‘smijten’ in de politiek. En dat verontrust mij als Turnhoutse burger heel erg.. Vooral omdat bij dergelijke sfeer er meestal maar één winnaar  is , met name de anti-politiek. Willen de betrokken spelers in deze ‘moddercatch-match’ dit even in overweging nemen?

 

Standaard