Opinie

Pensioen afgepakt -2-

Eerder schreef ik een blog op deze site, naar aanleiding van de ‘korting’ op de pensioenen van Belgische grensarbeiders. Nederland zette per 1 juni 2011 een sociale uitkering (AOW) om in een fiscale maatregel.

Daardoor kunnen de grensarbeiders niet langer genieten van de zogenaamde ‘tegemoetkoming AOW’ welke in 2005 werd ingevoerd. (33.09 auro/maand)

Na klacht van het ACV zit dit dossier nu bij de Europese commissie. Ten vroegste in september mag hier een uitspraak worden verwacht. Ondertussen trok mijn blog ook de aandacht van de ombudsman Pensioenen. Hij is van mening dat, indien Nederland gelijk zou krijgen van die Europese commissie, of indien zij een beslissing naast zich zouden neerleggen, ‘het niet te verantwoorden zou zijn, dat België (de RVP dus) het grensarbeiderspensioen niet zou aanpassen’. Dit is uiteraard een belangrijke, principiële stellingname van de ombudsdienst.

U kan onderstaand de reactie lezen van de ombudsman, die mij een mail stuurde.  Noteer ook alvast in uw agenda dat de ombudsdienst pensioenen, op vrijdag 14 oktovber aanwezig zal zijn op de Turnhoutse markt. Dit met een Engelse bus van 15u tot 18u. Hij zal dan zelfs in het gezelschap zijn van de federale ombudsman. Allen daarheen!

 

En nu de reactie van de ombudsman Pensioenen :

Geachte heer Wolput,

 

Met veel belangstelling heb ik uw artikel “Pensioen afgepakt” gelezen op de site “Gazet van Turnhout”. Op een gevulgariseerde en tegelijkertijd erg mooi en eerlijk genuanceerde manier (over het politieke luikje i.v.m. de sp.a spreek ik mij gelet op mijn onafhankelijkheid niet uit) wordt hierin, net zoals in de artikels van Mathieu Rutten en Jos Poukens duidelijk de problematiek uiteengezet.

 

Op dit moment ligt de bal in het kamp van Europese Commissie. Met betrekking tot de interpretatie van Nederlandse wetgeving ben ik niet bevoegd. Moest Nederland gelijk krijgen van de Europese Commissie of indien Nederland het advies van de Europese Commissie naast zich zou neerleggen en het zou leiden tot een zaak voor het Europees Hof van Justitie (waar de gemiddelde behandelingsduur van een zaak 24,7 maanden is) wordt het echter wel een problematiek waarvoor klachten bij de Ombudsdienst Pensioenen kunnen ingediend worden. Het lijkt mij niet meer te verantwoorden dat de RVP het zogenaamde grensarbeiderpensioen dan nog niet zou aanpassen.  Indien Nederland gelijk zou krijgen van de Europese Commissie kan dit verschillende problemen veroorzaken gelet op de stabilisatie die in 2005 is toegepast, het feit dat Nederland geen notificatie verstuurd heeft van de vermindering,.. Tevens zou dit niet alleen gevolgen hebben op het zogenaamde grensarbeidspensioen maar ook implicaties hebben op de cumulatieregel van het overlevingspensioen met een Nederlands rustpensioen, toekenning van het gezinspensioen waarop het Nederlands pensioen van de echtgenoot verminderd wordt, de inkomensgarantie voor ouderen, de inhouden op het Belgisch pensioen (ZIV, solidariteitsbijdrage),..

 

Ook de vermindering in een aantal gevallen van de toeslag voor de jongere echtgenoot in Nederland met 10% veroorzaakt gevolgen op het Belgisch pensioen.

 

Gelet op deze problematiek maar meer algemeen om de kenbaarheid van de Ombudsdienst Pensioenen bij inwoners van de Kempen te verbeteren komt de Ombudsdienst Pensioenen op vrijdag 14 oktober 2011 met een Engelse bus naar mijn eigen geboortestad, de stad Turnhout (Grote Markt van 15u tot 18u).  

 

Als Ombudsman Pensioenen kunnen burgers bij mij terecht met hun klachten over de werking van de pensioendiensten en over hun wettelijk pensioen. De Ombudsdienst Pensioenen is een tweedelijns klachtendienst (klacht dient dus eerst bij de pensioendienst zelf aangekaart te zijn) Klachten zoals daar onder andere zijn:

 

* Is het pensioen volgens jou niet juist berekend?

 

* Is jouw pensioen te laat betaald en krijg je geen intresten?

 

* Denk je dat je lage pensioen kan opgetrokken worden tot 934 euro (IGO) ?

 

* Meen aanspraak te maken op het supplement voor grenswerknemers door het wegvallen van de koopkrachttegemoetkoming in Nederland?

 

Met deze actie wil ik de kenbaarheid van de Ombudsdienst Pensioenen verbeteren door zelf naar de burger toe te komen. Ik ben er immers van overtuigd dat zoveel mogelijk burgers moeten weten dat onze gratis diensten bestaan en dat zij bij ons terecht kunnen met hun blijvende meningsverschillen met een pensioendienst.

 

Ook de federale Ombudsman is aanwezig en behandelt klachten over een federale overheidsdienst.

 

Bij deze wou ik u hierover infomeren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Tony Van Der Steen

 

Ombudsman Pensioenen

 

 

 

 

Standaard