Opinie

Geboortebericht

Go to fullsize image

Met einge fierheid kondig ik bij deze de geboorte aan van een (nieuwe) buurtwerking, genaamd Carré Loechtenberg.
Geboortedatum : 7 maart 2011
 
Wat meer gegevens over de zwangerschapsperiode :
Een maand of zowat geleden nodigde ik alle bewoners van de appartementsgebouwen op de Loechtenberg uit, me te laten weten of ze voorstander waren van een buurtwerking.
De vele hartverwarmende reacties èn het toezeggen van een aantal mensen hier mee hun schouders te willen onderzetten hebben vanavond tot enkele concrete afspraken geleid
1) Zo willen we om te beginnen, de actieradius meteen flink uitbreiden.
Alle bewoners v/h ‘vierkant’ (carré) Patriottenstraat, Kruishuisstraat, Molenstraat en Spoorwegstraat, Vlamingenstraat, H.Hartstraat, Emiel Verreesstraat en Jacob Smitslaan zullen worden gevraagd zich ‘aan te sluiten’.
2) Een tweede afspraak heeft te maken met de afvalproblematiek. Zo werd het voorstel gedaan om eens te gaan samenzitten met o.m. de wijkagent om het probleem van sluikstorten en het niet volgen van de afval-ophaalkalender te bespreken. Meer concreet denken we aan een gezamelijke brief (v/h buurtwerk en de stad) waarbij we eenieder oproepen deze ophaalkalender stipt op te volgen.
3) En omdat buurtwerk ook vooral moet betekenen : mekaar leren kennen is er al een datum vastgeprikt voor een eerste ‘buurtfeest’ (een babyborrel zeg maar)  op zaterdag 27 augustus 2011.
 
Dré en Rita Wolput; Denise Van Houdt, Eddy en Willeke Maes-Vermeulen; Staf en Rita De Beck-Vandenbrouck
 
Met vriendelijke groeten,
Dré Wolput
Emiel Verreesstraat, 40/7
2300  Turnhout
0475/204430
Standaard