Kom uit die startblokken !!

Afbeeldingsresultaat voor fotos startblokken

De incubatieperiode van een ziekte is de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van de ziekte. (vb griep) Om het in Turnhoutse politieke termen uit te drukken : de periode om aan mekaar te wennen in de -deels- nieuwe ploeg zou nu voorbij mogen zijn. Tijd dat het beleid uitpakt met concretisering van het bestuursprogramma !!

Een eerste onbehoorlijke daad van bestuur, is de beslissing tot afschaffen van de rondvraag bij een commissievergadering. Alsof het net dat is waar heel Turnhout op wacht !!

Concreet

En om het nog concreter te maken volgende twee vragen/aandachtspunten
*welke stappen werden al ondernomen om meer blauw op straat te krijgen en de onderbemanning waar de politie al enige tijd naar verwijst, weg te werken. Zelf zie ik steeds minder agenten -zichtbaar- op straat. Zij onze parkeerwachters nog allemaal als dusdanig actief ? Ik zie ze maar weinig in de buurt van de Loechtenberg…

*welke stappen werden al ondernomen om de groeiende en bloeiende zwerfvuilproblematiek nu eindelijk eens in te dijken ? Werd er terzake al met camera’s gewerkt ? Werden er ook al zwerfvervuilers betrapt en geverbaliseerd ?

Groene missers

Tot op heden kwam deze ploeg eerder negatief in beeld. Zo is er niet enkel de kwestie van de rondvraag. Maar ook de controverse rond de vergunning voor het Grimstedepark met als gevolg de teloorgang van een stedelijke groene long.

Daarnaast was er ook het domweg afzagen van een moerbeiboom aan De Warande…Niet zomaar een boom. Maar wel eentje die tussen de bibliotheek en het kasteel stond en die werd geplant in 1993. Het jaar dat koning Boudewijn is overleden. De boom kwam in 2014 al eens in het nieuws omdat er vanwege een kermisattractie die er moest worden geplaatst, een flink stuk uit de kruin was gezaagd. “We hebben bij een deskundige geïnformeerd, de boom is op een goede manier behandeld”, beweerde waarnemend burgemeester Francis Stijnen (CD&V) toen.

Het is duidelijk dat groen zijn rentree alvast niet gemist heeft. Maar ze beloven ons nu wel een inventaris van belangrijke bomen op te maken. Dan weet schepen van Groenbeheer Marc Boogers (Groen), die niet op de hoogte was van de bijzondere waarde van deze Boudewijn boom, ook beter waaraan zich te houden !

https://www.gva.be/cnt/dmf20190301_04220485/boom-voor-boudewijn-moet-wijken-voor-bouwwerf

Voor het overige vrees ik dat de incubatieperiode nog zal duren tot de verkiezingen van 26 mei voorbij zijn. Die dag, maar zeker ook nu reeds, staan twee kandidaten uit het schepencollege, namelijk Hannes Anaf (SP.a) en Paul Van Miert (NVA) duidelijk als opponenten tegenover mekaar. Ook het VB plaatste hun Turnhouts goudhaantje op een verkiesbare federale plaats.

Mij maken ze alvast niet wijs dat dit momenteel niet zou wegen op de werking van het schepencollege…Daarvoor zijn de muziekstukken van beide tenoren in het college, te zeer verschillend om ze harmonieus te laten klinken.