Geen categorie

Pensioen

Afbeeldingsresultaat voor fotos pensioen

Sinds het zomerakkoord komt de pensioendiscussie elke dag wel in het nieuws. Vooral inzake de berekening van de gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid, ziekte, brugpensioen en -nog steeds belangrijk voor velen- de legerdienst. Sommige opiniemakers en politici, doen het uitschijnen alsof één en ander plots uit de lucht komt vallen.
Niets is echter minder waar!!
Vooreerst even dit : onze sociale zekerheid, dus ook de pensioenen, berust op twee belangrijke pijlers. Enerzijds het verzekeringsprincipe en anderzijds het solidariteitsprincipe.

Ons pensioenstelsel is een repartitiestelsel. Met andere woorden : de actieven betalen voor hen die vandaag pensioen genieten !! Belangrijk principe van solidariteit.

http://www.zev.be/index.php?option=com_content&view=article&id=129%3Awie-gaat-het-belgisch-pensioen-betalen&catid=5&Itemid=11

De vraag naar de betaalbaarheid van onze pensioenen is ook al niet nieuw. Vooral wat de gelijkgestelde periodes betreft. In het tijdschrift OVER-WERK (steunpunt WAV) van 2-3/2005 kan je een hoofdstuk vinden over het belang van de gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw van werknemers.

In deze bijdrage lezen we dat 34% van de pensioenopbouw bestaat uit gelijkgestelde periodes. Gelijkgestelde periodes dus waarvoor, in de meeste gevallen,  GEEN bijdragen worden betaald maar die toch belangrijk zijn bij de pensioenopbouw. Alweer een belangrijk solidariteitsprincipe.

Deze en andere bevindingen zegt men in OVER-WERK, (2-3/2005) doen de vraag rijzen in welke mate een pensioensysteem dat in het verleden werd ontwikkeld vanuit een ander arbeidsmodel, vandaag de optimale manier is om bepaalde sociale doelstellingen te bereken.

Ook al in 2005 onderhandelde de regering Verhofstadt II rond het zogenaamde generatiepact. De voornaamste doelstelling van dit pact was de uitbreiding -lees verhoging- van de effectieve pensioen- of uittredeleeftijd. Zo werd toen ook de minimumleeftijd voor het brugpensioen verhoogd.

Di Rupo
In het regeerakkoord van Di Rupo werd een hervorming van de wettelijke pensioenstelsels aangekondigd. Deze maatregelen beoogden voornamelijk de loopbanen te verlengen en de gewerkte periodes meer te laten doorwegen in de pensioenberekening dan de gelijkgestelde periodes. Een aantal maatregelen uit december 2011 hield ondermeer in dat iedereen gemiddeld twee jaar langer zou moeten werken.

Contractbreuk
Iedereen beseft dat ook het onderdeel weging waarde gelijkgestelde periodes in de pensioendiscussie altijd maar werd vooruit geschoven…Vanaf 2008/2009 werden de vakbonden ingeschreven in een samenwerking tussen hen en VDAB. Onderdeel hiervan was dat ik elke maand informatievergaderingen organiseerde over de rechten en plichten van werkloze 50 plussers. Zij waren verplicht deze infosessies te volgen. In die periode werden afspraken gemaakt dat mensen die na hun 50e werkloos werden, als voordeel zouden genieten van een gunstiger pensioenberekening. Namelijk gelijkstelling van hun jaren werkloosheid op basis van hun laatst verdiende loon.

Op elke infosessie -hiervan kunnen vele honderden 50 plussers getuigen- gaf ik de bedenking mee dat ikzelf NIET geloofde dat deze afspraak in de verdere toekomst zou blijven standhouden…

Vandaag blijkt dat mijn waarschuwing profetisch was.

Maar laat ik duidelijk zijn. Afspraken destijds gemaakt moeten ten aanzien van die mensen ook volledig worden nagekomen. Contractbreuk is onaanvaardbaar. Nieuwe afspraken kunnen mijn inziens dan ook maar gelden voor toekomstige gelijkgestelde periodes, ongeacht hun statuut

Standaard

8 gedachtes over “Pensioen

 1. fonne van mechelen zegt:

  het zal wel een oud zeer zijn zeker – “zelfstandigen” – die het zich tijdens hun werkende jaren niet kunnen veroorloven ziek te worden – die het zich nog minder kunnen veroorloven om te stempelen – (gelukkig had ik een goede gezondheid en KON altijd werken) die altijd werken als anderen gewoon thuis zijn – die vreselijk veel pensioen BIJDRAGEN maar ook vreselijk weinig pensioen “KRIJGEN” – iedereen denkt en voelt “het zijne” – maar dat zij die tijdens hun werkende leven het meeste loon krijgen (verdienen is een ander woord – krijgen dan nog eens het meeste pensioen – eerlijk is eerlijk – maar – is dat alles dat ook ?

  Like

   • Jaak Mertens zegt:

    Zelf herinner ik me uitspraken in de jaren ’80 van mijn nonkel zaliger (werkte bij RVA en met tante had hij thuis een filiaal van een spaarkas): “zelfstandigen hebben recht op wettelijk pensioen in verhouding van het betalen van belastingen, nl. op het ‘gekende’ inkomen. Want zij kozen zelf in de jaren ’60 bij het invoeren van verplichte sociale verzekeringsstelsels, via hun organisaties, voor minima uitkeringen en bijdragen. Ze zouden individueel wel “zelf” voor vrijwillige, bijkomende, privé verzekeringen zorgen, zoals bij ziekte,’kleine’ medische kosten, pensioen…”

    Ondertussen weten we tot welke schrijnende situaties dit voor sommigen/velen heeft geleid bij ziekte, faillissement, pensioen.. Is het dit wat bepaalde politici en werkgeversorganisaties in het stelsel van de werknemers ook zouden willen invoeren? Uitkering enkel voor degenen die via werken kunnen “bijdragen”. Bijkomend zelf privé verzekeren. En als ge pech hebt ziek of werkloos te worden, of het geluk hebt na wat langer werken op pensioen te gaan… hopen dat er zich geen schrijnende situaties voordoen, met als reactie: “eigen schuld, dikke bult..”of ” we hebben het niet geweten”…?

    Like

 2. Peter zegt:

  Fonne, dankzij de regering Di Rupo zijn de pensioenvoorwaarden voor zelfstandigen fel verbeterd. Elke zelfstandige kan steeds een extra pensioenverzekering nemen die fiscaal voordeliger is geworden, idem voor inkomensgarantieverzekering. Dit zijn zaken die de oudere zelfstandigen nooit gekend hebben.

  Like

  • Zoals ik in een eerdere reactie als schreef : het pensioenstelsel van zelfstandigen ken ik onvoldoende. Het zou leuk zijn als je die maatregelen van Di Rupo wat meer zou concretiseren naar inhoud en gevolgen

   Like

 3. Jaak Mertens zegt:

  Sinds 2000, onder de regeringen Verhofstadt en de daaropvolgende, is de verplichte verzekering voor zelfstandigen uitgebreid en zijn de uitkeringen verhoogd naar de minima voor werknemers. Zo is de voorheen vrijwillige verzekering voor kleine ziektekosten (dokter, specialist, tandarts, medicijnen,…) een verplichte verzekering geworden. De ziekte- en de invaliditeitsuitkeringen zijn verhoogd, alsook de pensioenbedragen… Hier staan natuurlijk sociale bijdragen tegenover. Deze worden berekend op de gekende inkomsten (in principe deze van 3 jaar tevoren), zoals berekend door de belastingdiensten.,.

  Like

 4. Jaak Mertens zegt:

  Dré, mag ik er ook op wijzen dat niet “alle” gelijkgestelde periodes kunnen bestempeld worden als periodes waarvoor “géén” bijdragen worden betaald voor pensioenopbouw. In het stelsel van werknemers wordt bij invaliditeit (langer dan 1 jaar ziek) een pensioenbijdrage afgehouden van 3,5% vanaf een bepaald dagbedrag., nl. boven 61,84 euro voor gezinshoofden of 51,35 euro voor andere categorieën ( bedragen 01/06/17). Voorbeeld: een alleenstaande invalide ( die in de actieve loopbaan het gemiddeld bruto bedrag van ong. 3000 euro loon had) ontvangt in 6-dagenweekvergoeding een dagbedrag van 74,04 euro. Per maand is dit bvb voor 26 dagen en dus 1925,04 euro. De pensioeninhouding van 3,5% is 67,34 euro voor die maand en per jaar voor 12 zulke maanden: 808,08 euro.
  Verzekeringsprincipe én solidariteitsprincipe.

  Like

  • De discussie momenteel spitst zich toe op de gelijkstelling werkloosheid. Voor werkloosheid is het duidelijk dat er geen enkele bijdrage of afhouding sociale zekerheid bestaat.

   Like

Reacties zijn gesloten.