Geen categorie

De vlucht vooruit !

In Kasterlee is al enkele tijd een groeiend ongenoegen wat de komst van mogelijk 250 à 300 asielzoekers betreft. Vorig jaar werd Turnhout ook plots geconfronteerd met de komst van 380 vluchtelingen, op basis van een privé-initiatief.

Wat de ervaringen zijn met deze mensen de afgelopen maanden en wat onze bekommernissen zijn voor de komende periode, vatte ik samen in een mail aan het College van Burgemeester en schepenen. Lees even mee :

Geachte Burgemeester,
Dame en Heren Schepenen
Zowat 5 maanden geleden kwamen de eerste asielzoekers toe in de Corsendonck-appartementen. Ondertussen het OC Turneia genoemd.
Voor ons, buurtbewoners zijn deze maanden rustig verlopen. Niet zo verwonderlijk, gezien tijdens deze wintermaanden deuren en ramen gesloten blijven (al is dat minder het geval in de studio’s waarin de mensen verblijven, dikwijls zelfs tot ergernis van buren) Ook de begeleiding heeft hiertoe meer dan een steentje bijgedragen.

Anderzijds is er ook de aard van de opvang zelf. In vergelijking met de accomodatie in heel wat andere opvangcentra, zijn deze asielzoekers echt wel in een ‘luxe-resort’ terecht gekomen. Verdeeld over 65 appartementen, met een eigen badkamer, keuken, TV en maximum 5 mensen per studio.

Nu we richting zomer evolueren, spreken buren me aan met hun bekommernissen over het behouden van die rust. Bij beter weer gaan immers ook bij ons de ramen en deuren terug open en willen we op onze terrassen vertoeven. Ook bij de asielzoekers zal ditzelfde zich voordoen. Ongetwijfeld gaat het omgevingslawaai dan erg toenemen.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal ook de verveling bij deze mensen een stuk groter worden. De schoolse activiteiten liggen stil, net zoals het cultuur- en sportleven. Als gevolg daarvan zal de drukte op het speelplein nog toenemen. In de afgelopen maanden kon ik meermaals vaststellen dat groepen van meer dan 60 asielzoekers zich op en rond het speelplein bevonden. Via het buurtcontactcomité hebben wij al meermaals aangedrongen op een betere spreiding over andere speelpleinen in de omgeving. In de mate van het mogelijke gaan de verantwoordelijken daar ook op in.

Als gevolg hiervan stel ik ook vast dat er steeds minder kinderen uit de omgeving op het speelplein komen. Vermoedelijk worden ze wat afgeschrikt door de grotere groepen, waarbij ook +12 jarigen, die zich op het speelplein bevinden.
Als gevolg van deze drukte is het speelplein op meerdere plaatsen ook kapot gespeeld en het gras zo goed als verdwenen.

Het lijkt me nuttig en nodig dat we over één en ander snel een overleg kunnen hebben. Over vragen zoals :
-kan het speelplein snel worden gefatsoeneerd en meteen ook duidelijk maken, in meerdere talen en/of pictogrammen, dat het gebruik ervan beperkt is tot -12 jarigen ??

-kan er een plan de campagne worden afgesproken met de centrumverantwoordelijken, de stad, jeugddienst, buurtsportwerking, de Warande en andere -zoals peters en meters, om een aanbod uit te werken voor de vakantiemaanden ? Een aanbod dat ook ruimtelijk verder gaat dan de Loechtenberg ?

-kan er worden afgesproken en op worden toegezien dat vanaf 22.00u de ‘publieke ruimte’ wordt verlaten om zo ook de nodige rust voor de buren te garanderen ?
-in juni/juli is er ook de ramadan-periode. Hoe kan dit worden aangepakt om ook dan de hinder zoveel als mogelijk te beperken ?

Allemaal vragen en bekommernissen die opvolging verdienen, denk ik. Het lijkt misshien allemaal nogal voortvarend, maar ik ben ervan overtuigd dat je best niet wacht tot de problemen zich echt stellen. Nu kan er nog pro-actief mee worden omgesprongen!
Vanzelfsprekend ben ik graag bereid in deze mee na te denken en in overleg te gaan.

Buurtbewoners die met problemen worden geconfronteerd kunnen steeds contact met me opnemen.

Standaard

3 gedachtes over “De vlucht vooruit !

  1. fonne van mechelen zegt:

    op tijd de eventuele problemen aankaarten en erop toezien dat ze worden opgelost – volgens mij de enige manier om de kerk (of de moskee) in het middan te houden.

    Geliked door 1 persoon

  2. Herman Verstraelen zegt:

    Zachtjes praten ……voor mij is dat zelfs moeilijk , laat staan kinderen in volle spontaniteit !!!! Laat de begeleiders met de kinderen naar het stadspark of andere speelpleinen gaan , een gezonde wandeling en tijdverdrijf . Een andere oplossing is er volgens mij niet . En laat de …ZON …maar komen !!!!

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.