Geen categorie

Meer druk op de ketel


In de stroom van opinies en items over vluchtelingen,afgelopen week, is deze van CD&V’er Hendrik Bogaert, mij het meest bijgebleven. Niet in het minst om wat ik zelf ook al een hele tijd beweer. Hij zegt : “Ik ben niet tegen migratie. Maar ik ben tegen migratie wanneer die sneller loopt dan de integratie. Dat is vandaag het geval

Het is al enkele jaren dat ik beweer dat de migratie zo snel gaat, dat er geen tijd is om ‘aan mekaar te wennen’. In Turnhout werd einde jaren ’80 het lokaal integratiecentrum Welkom opgericht. De werking ervan richtte zich hoofdzakelijk tot de zowat 450 Marokkaanse inwoners welke Turnhout destijds stelde. In 1991 telde Turnhout -1571- vreemdelingen. Per 1/1/2015 is dat aantal opgelopen tot -5987. Dat is een stijging met zowat 400%. Het aantal Turnhoutenaren bleef al die jaren ongewijzigd op zowat 36.500. Dat betekent ook dat er sinds 1991 een stadsvlucht gaande is, waarbij de geboren Turnhoutenaren, andere oorden hebben opgezocht. Zo nam, in 2014 nam het aantal Turnhoutenaren af met -170- inwoners.

https://wolput.com/2015/03/09/stadsvlucht/

https://wolput.com/2014/03/03/onveiligheidsgevoel-is-geen-statistisch-gegeven/

Vluchtelingen uitwijzen ?!

Bogaert zegt ook nog : “Concreet stel ik een verdubbeling voor van het aantal plaatsen in de gesloten asielcentra van de dienst Vreemdelingenzaken waar vluchtelingen verblijven in afwachting van hun uitzetting. Ik wacht af hoe de regering daarop reageert. Maar ik wil mijn nek uitsteken, omdat ik ook voel dat we het draagvlak niet verder moeten uitputten. Als iemand een neen krijgt, moet hij binnen de tien dagen het grondgebied verlaten. Ik ben me bewust dat dat heel hard is, maar je kunt de grenzen niet wagenwijd openzetten”

Wat dat draagvlak betreft : het wordt steeds duidelijker dat de cultuurverschillen (bvb wat de vrouwen betreft) een respectvolle integratie echt wel in de weg staan. Je kan het ook niet langer goedpraten of verantwoorden dat asielzoekers die strafbare feiten plegen, niet zomaar kunnen worden teruggstuurd. Als daartoe de regelgeving moet worden gewijzigd, dan moet dit maar snel en accuraat gebeuren.

En ja, er zijn ook regelmatig incidenten met en door asielzoekers. Toegegeven sinds nieuwjaarsnacht in Keulen besteden de media er ook meer aandacht aan. Of krijgen ze er nu wel kennis van in tegenstelling tot voorheen ? Sommigen (links) blijven stellen dat het over enkelingen gaat. Maar…alle incidenten bij mekaar geteld gaat het dan wel over velen

Ik wil het ook nog even over mijn stokpaardje hebben. Meer bepaald over de kosten aan gezondheidszorg welke gratis worden verstrekt aan asielzoekers. Dit vanaf dat ze voet zetten op Belgische bodem en tot ze het land, na uitwijzing, ook definitief hebben verlaten.

Wat mij betreft moet ook duidelijk worden gemaakt aan iedereen dat, behalve het bed-bad-brood principe ook de gratis gezondheidszorg deel uitmaakt van ons opvangnet voor asielzoekers !

Met deze boodschap in gedachten kan het beleid zich opnieuw schrap zetten om de te verwachten toename van de vluchtelingenstroom uit Syrië, in goede banen te leiden. De inkomsten van de privé-partners (zoals Corsendonck hotels en G4S) die opvang organiseren zijn nog wel een hele tijd gegarandeerd ! Onze begroting anderzijds zal een nog groter negatief saldo vertonen !

Standaard

Een gedachte over “Meer druk op de ketel

  1. fonne van mechelen zegt:

    als er op een ketel te veel druk komt bestaat er altijd nog een “veiligheidsventiel” – dat zit er op deze ketel ook – iedereen die niet kontent is met wat hij “krijgt” – iedereen die zich niet kan of wil gedragen zoals het in de westerse wereld hoort – kan ook hierdoor terug verdwijnen en plaats maken voor de “beteren”.

    wat de gratis zorg betreft heb ik wel een opmerking : ik zelf betaalde als zelfstandige (niet weinig ook) al mijn vijfenveertig werkende jaren sociale bijdragen en was altijd in orde met “de ziekenkas” – ik liep GEEN ENKELE dag in een uitkering en de “zieketedagen” (als zelfstandige betaal je die tenslotte toch zelf) kan je ook op één hand tellen – en toch – nu ik in casablanca woon kan ik niet meer aangesloten zijn bij gelijk welke mutialiteit en kan ik mij alleen maar gelukkig prijzen nog in een goede gezondheid te verkeren. van mij “mogen” de vluchtelingen best verzorgt worden hoor – alleen “wij” – want ik ben best niet de enige “buitenlander” of is het “belg in het buitenland” in dit geval vragen gewoon dezelfde behandeling.

    Like

Reacties zijn gesloten.