Opinie

Alsof zij niemand zijn (*)

Armoede is groot. Eerder vestigde ik in mijn blogs reeds de aandacht op de snel toenemende armoede in Turnhout. Een van de oorzaken is ongetwijfeld de ‘gigantisch grote werkloosheid’ die boven de 2.600 werklozen uitkomt.

Meer dan 50% hiervan zijn “ongeschoolden” (*) Wat wil zeggen dat deze werklozen ‘slechts’ een attest kunnen voorleggen van hoogstens de 2de graad van het secundair onderwijs. Dit aantal “ongeschoolden” van bijna 1.400 werkzoekenden is even groot als het totaal aantal werklozen van de gemeenten Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar samen!

Terwijl dit aantal stijgt, neemt het aantal vacatures voor “ongeschoolden’ evenredig af! (telkens met ruim 5%)

Werken aan sociale cohesie

We mogen zonder overdrijven spreken van een veel te groot ‘sociaal passief’. Zo groot zelfs dat het een bedreiging vormt voor de nodige sociale cohesie. We kunnen noch mogen ons veroorloven om terzake ‘niets’ te doen en af te wachten tot een eventuele heropleving van de economie. Uit het verleden weten we immers dat net deze grote groep slachtoffer is van het draaideureffect inzake tewerkstelling

Als de stad Turnhout in het voorjaar een ‘staten-generaal’ organiseert rond tewerkstelling en opleiding zou dat moeten resulteren in enkele concrete projecten waarbij er echte kansen worden gecreëerd voor de doelgroep van “ongeschoolden” en dat op zo kort mogelijke termijn.

Actie nodig op alle niveau’s

Voor de verdere toekomst is het belangrijk dat Turnhout, maar ook de regio en Vlaamse overheid de kaart blijft trekken van innovatie. Zowel wat betreft “zorg” en Licalab als wat betreft geothermie. Met de regionale overlegorganen zoals Serr-Resoc, het lokaal forum werkgelegenheid èn met werkgevers uit onze stad kan best één en ander worden aangepakt omdat er ruimte zou komen om aan deze steeds groeiende groep perspectief te bieden op reguliere tewerkstelling.

Maar ook de Vlaamse en federale overheid moeten dringend werk maken van een aantal maatregelen. Federaal moet Turnhout en omgeving snel erkennen als steunzone, waardoor loon/arbeidskosten kunnen verlagen. Ruimte om te ondernemen heeft Turnhout ook ter beschikking (zowat 50ha)

Geen verloren maandag

Dit weekend declameerde de grootste Vlaamse partij nog “dat niet de afkomst, maar de toekomst belangrijk is”. Dat moet ze dan ook maar eens zichtbaar maken in concrete financiële tegemoetkomingen, waardoor deze stad, VDAB e.a., meer armslag krijgen. Er moet namelijk, met man en macht worden gewerkt om de steeds groeiende groep van ongeschoolde werklozen mee te kunnen optrekken om hen ook meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Vandaag nog (maandag 12/1) had ik over één en ander een gesprek met de schepen van lokale economie (Luc Hermans) en de voorzitters van Serr (Lieve Cox) en Resoc (Michel Meeus).

Wat mij betreft moet het devies  zijn : “er is niemand die niets kent of kan”. Dan zal dit alvast géén “verloren maandag” worden

 

*Alsof wij niemand waren : Karel Staes, (1989 – 295 pagina’s)  De bewogen geschiedenis van vier generaties mensen aan de zelfkant in Vlaanderen in de periode 1920-1980.

** De gangbare term is ‘laaggeschoolden’. Een beetje provocerend gebruik ik de term ongeschoolden omdat men te dikwijls voorbij gaat aan het feit dat velen uit deze groep al wel werkten en daardoor ook bepaalde beroeps- en andere vaardigheden hebben verworven. Of met een ander begrip : competenties

Standaard

4 gedachtes over “Alsof zij niemand zijn (*)

 1. dierckx walter zegt:

  dré je hebt het over de ongeschoolde waar je wel een puntje hebt,maar ongeschoolde zitten er ook nog veel tussen die al een bepaalde leeftijd hebben.
  en mensen die boven de 55 zijn daar zitten er ook nog een deel tussen,als deze mensen zonder werk vallen die geraken bijna nergens aan de bak,maar ik stel mij de vraag is dat een groep die men nog moet dwingen zoals nu gebeurt om een opleiding te volgen om daarna niet aan werk te geraken.
  kan men dat geld niet beter gebruiken voor jongeren.
  nu worden zelfs mensen opgeroepen voor een opleiding te volgen die al een arbeidsongeschikt het hebben bij de rva van +33% en erkenning van het FOD van plus 66% en dan vertelde deze dame nog dat er een operatie geplant was heel in het kort.
  maar toch vonden ze het nodig om de opleiding op te starten en jij weet wat daar bijkomt allemaal dan eerst naar een dokter hier en begeleider daar enz.
  en ja als deze mensen dan gingen melden dat de dame niet meer verder ging met de opleiding wegens een opname in het ziekenhuis,toen vielen ze daar blijkbaar uit te lucht oo een operatie.
  en zo weet ik nog wel enkele mensen dré,als je al die verhalen hoort dan word er toch wel gesmost met ons belastingsgeld.
  maar veel mensen met een gezondheidsprobleem zijn een speelbal tussen de ziekenkas en de rva,en daar bestaat ook nog steeds geen oplossing voor.

  Like

 2. Dré Wolput zegt:

  Dag Walter, bedankt voor je reactie.
  Ter vervollediging : er zijn in de groep van “ongeschoolden” 272 werklozen van -25 jaar en 652 werklozen tussen de 25j en de 50 jaar.
  Wat uw bedenkingen betreft inzake het ‘dwingen’ van bepaalde werklozen, ouder dan 55 : ik kan je zeker deels hierin volgen. Wat betreft de groep van +33% arbeidsongeschiktheid : 1) er dient voor deze groep een aangepaste bemiddeling te worden toegepast en 2) zij zijn inderdaad meestal de speelbal tussen het RIZIV en RVA. Te weinig (=géén 66%) ongeschikt voor het RIZIV en “te veel” (+33%) voor een reguliere job.

  Like

 3. dierckx walter zegt:

  dat is zo dré,maar wat ik nog altijd niet snap is als het FOD een erkenning geeft van een blijvende arbeidsongeschiktheid +66%;waarom het riziv daar ook niet bij aansluit of andersom.
  en waarom roept men nog mensen op met een erkenning van het fod +66% voor een opleiding das toch geld versmossen,want deze erkenning krijg je niet zo maar,daar er vroeger te veel misbruik van is gemaakt.

  Like

 4. Dré Wolput zegt:

  De wetgeving/regelgeving terzake is inderdaad ‘ingewikkeld’ Walter. De FOD Sociale zekerheid kan, na onderzoek een invaliditeit toekennen van 66%. Deze ‘erkenning’ is nodig om bepaalde ‘voordelen’ te kunnen genieten. Het meest gekende voorbeeld is wellicht de parkeerkaart invaliden. Het RIZIV anderzijds gaat over de erkenning van een algehele arbeidsongeschiktheid -tijdelijk of definitief niet bekwaam om te werken- van minstens 66%. Deze erkenning is dan weer noodzakelijk om recht te openen op een ziektevergoeding, ter vervanging van je loon. De toekenningsnormen zijn in beide dus wel totaal verschillend. Het is ook niet ‘per definitie’ zo dat iemand met een invaliditeitsgraad van 66%, automatisch van RVA 33% zal toegekend krijgen. Ook hier weer moet RVA nagaan of en hoe groot de mate is van arbeidsongeschiktheid ‘ten aanzien van de algemene arbeidsmarkt’. Ik hoop dat dit een voldoende antwoord is op je vragen.

  Like

Reacties zijn gesloten.