Opinie

Het is er: bestuursakkoord!

bakkcover

Tijdens de gemeenteraad van 1 september  hebben de raadsleden kennis genomen van het bestuursakkoord.Zowel het bestuursakkoord zelf, als heel wat tussenkomsten van  raadsleden wezen op de penibele, financiële situatie van onze stad. Van de toenemende verarming ook.

Daarmee bevestigde zowat ‘iedereen’ datgene wat ik reeds in mijn blog van 7 juli l.l. had beschreven. Het  bestuursakkoord is een sober maar wel realistisch werkstuk. Duidelijk ook een akkoord wat gebaseerd is op het belangrijke principe: ‘men moet niet verder springen dan zijn stok lang is’

Er is immers, bij het begin van deze legislatuur een bindend beheers- en beleidsplan afgesproken, wat een besparing van ruim 50 miljoen omvat.  De  economische en de wereldwijde financiële  crisis, blijven ook in onze stad niet zonder gevolgen. Een (te) groot aantal werklozen en een steeds armer wordende bevolking. De inkomsten van de stad uit ondermeer de personenbelasting krimpen daardoor sterk.  Paul Meeus (VB) vroeg zich op de gemeenteraad af,  af wat de stad zal doen om geen armoede meer toe te laten? Misschien plaatjes zetten aan de Turnhoutse grenzen met het opschrift : “niet welkom indien je inkomen wijst op armoede”. Ik mag hopen dat dit niet het antwoord is op hun eigen vraag.

Omzetten in beleidsplannen

Belangrijke voorwaarde is en blijft wel dat de verschillende ‘beleidsplannen’ van de schepenen ook rekening houden met de principes vervat in de beheers- en beleidscyclus voor de volgende jaren. Ernstige toetsing op (financiële) haalbaarheid zal onontbeerlijk zijn.

Meer dan in het verleden,  zal “neen” moeten worden gezegd op een aantal vragen. Tarieven van/voor het ter beschikking stellen van diensten en lokalen (aan derden) zouden best helemaal kostendekkend zijn.

Het zal de volgende jaren meer dan eens een kwestie zijn van curator te spelen in de betekenis van beheerder, toezichthouder en  boedelredder!

Enkele weken geleden ‘weende’ een ‘opiniemaker’ op GVT, omdat er niemand van het Turnhoutse beleid aanwezig was, bij de installatie van de Vlaamse regering. En inderdaad, we hadden er moeten zijn, liefst met enkele honderden. Maar dan wel om aan te klagen dat er in dit regeerakkoord zo goed als niets voorzien is ter ondersteuning van een centrumstad als Turnhout. Om aan te klagen ook dat er alweer géén “Kempenaar’ werd opgenomen in deze Vlaamse regering.

Zonder aan doemdenken te willen doen, maar ik vrees dat zonder –substantiële- bijkomende middelen voor onze stad, er op termijn wel eens sprake kan zijn van een ‘faillissement’ en dan krijgt het begrip ‘curator’ uiteraard een totaal andere invulling.

Standaard

Een gedachte over “Het is er: bestuursakkoord!

  1. Michael Van Mechelen zegt:

    Het kindje is te laat geboren en vertoont enorme afwijkingen. Helaas kon het volgens de christelijke geplogenheden niet geaborteerd worden, laat staan dat men nu euthanasie zou overwegen. We gaan het proberen in leven te houden door langs alle kanten van de beste SP.A-zorgen te voorzien. Afgesloten van de echte wereld zal het in een steriele GROEN-omgeving enkele jaren van zijn leven kunnen genieten. De prognose is nog 4 jaar. Daarna zal het onherroepelijk de CD-V-geest geven.

    Like

Reacties zijn gesloten.