Opinie

Lawaai

Geen vakantie of er duikt ergens een probleem op van lawaaioverlast. Dit jaar was het niet anders. Het begon al voor de vakantie met een rechterlijke uitspraak over een kindercrèche.

In Brugge. Deze crèche organiseert zogenaamde flexibele  kinderopvang. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, alle dagen van de week en alle dagen van het jaar. Het lijkt me dan ook echt niet abnormaal dat directe buren hiervan wel degelijk overlast hebben, temeer omdat dit zich elke dag opnieuw manifesteert. In dergelijke gevallen blijkt er echter weinig begrip te bestaan voor eventuele klager(s). Integendeel het zijn dan steevast ‘verzuurde onverdraagzamen’

Zo ook wanneer er klachten komen over lawaaioverlast in de buurt van speelpleinen. Dan krijg je ook al even steevast de verklaringen van ‘spelende kinderen maken géén lawaai’, of beter nog sommigen menen zelfs een wetsvoorstel te moeten maken, waaruit zou moet blijken dat  het lawaai van spelende kinderen nooit als overlast kan worden beschouwd.  Sta me toe : dat vind ik nu eens ‘zatte zever’ in het kwadraat.  Eender welke vorm van lawaai kan als hinderlijk worden ervaren. Uiteraard is dat een ‘subjectief gevoel’,  alhoewel er een duidelijke relatie bestaat tussen geluidsniveaus en ondervonden hinder. Maar daarbij is de bron van het  lawaai niet bepalend, maar wel het geluidsniveau. Ik ‘romantiseer’ dus niet mee met hen die zeggen dat spelende kinderen geen lawaai maken. Elke papa of mama zal ook graag toegeven dat (hun) kinderen best wel wat lawaai kunnen maken. Dat lijkt me trouwens ook niet de essentiële discussie. Wel relevant is de vraag of het moet/mag kunnen dat spelende kinderen lawaai maken. Daarop zeg ik duidelijk en onomwonden : JA! Maar daarom niet altijd, overal en onbeperkt. Trouwens wanneer die kinderen bvb joelend in een klimtoren kruipen of met een bal spelen is dit veel minder hinderlijk dan wanneer enkele van die gasten met mekaar een ‘gesprek’ aangaan, maar dan wel 50meter van mekaar verwijderd.

Soms zoekt de overheid problemen inzake lawaaioverlast ook wel zelf op. Als voorbeeld neem ik het toegangsreglement van speelpleinen. Van zonsopgang tot zonsondergang.  Plezant toch als je in de zomer rond 5u in de ochtend wordt gewekt door enkele joelende kinderen op het nabijgelegen speelplein?! Of nadat je een ganse dag een stressy-job hebt gedaan en je op je terras ’s avonds nog wat wil genieten, maar het lawaai op het speelplein blijft aanhouden tot bijna 23.00uur. Verzuurd en onverdraagzaam noemen ‘ze’ dat!

Of wanneer je als buurtbewoner ‘plots’ vaststelt dat er naast je deur speeltuigen worden geplaatst. Zonder enige vorm van overleg/inspraak. Als je, samen met de buurtwerking, het beleid bevraagd wat er allemaal te gebeuren staat en of dit in overleg kan is het antwoord : een brief aan de bewoners waarin de ‘voldongen feiten’ gewoon worden medegedeeld.  Op die manier maak je uiteraard elke omliggende bewoner monddood en kan er zelfs niet gesproken worden over de wijze van inrichting, het voorzien van bvb enkele petanquebanen waardoor je een mengeling  krijgt van gebruikers, die eveneens aansluit bij het bewonersprofiel  en tegelijk een vorm van sociale controle.

Door deze ‘politiek’  jaag je bij voorbaat de mensen in de gordijnen.  Dergelijke politiek is ook moordend voor een recent opgestart buurtwerk. Als gevolg van dit dictaat, werd de buurtwerking ‘on hold’ gezet. Met dank aan Dimitri Gevers, schepen van jeugd.

Dat het kan ook anders kan, bewezen de buurtbewoners van de Steenweg Op Gierle en Blairon. Meer hierover kan je lezen in de Gazet van Antwerpen. Maar dat is duidelijk van voor het ‘Gevers-tijdperk’

 

 

Standaard

15 gedachtes over “Lawaai

 1. Turnhouter zegt:

  RE: LawaaiSorry Dré, maar wie, spelende, kinderen als overlast ziet, is in mijn ogen echt wel bekrompen.Joelende kinderen op een speelplein om 05uur ’s ochtends? staaf dat eens met een voorbeeld, want zo komt dat toch ongeloofwaardig over. Een probleem met speeltuigen in uw buurt? Wees blij dat er in deze tijd, nog pleintjes zijn waar kinderen kunnen spelen.Wij, ik ben momenteel 54 jaar, speelden vroeger, vooral in de vakanties, maar ook gedurende de rest van het jaar, op de straat, maakten ook lawaai, nooit heeft er iemand dat toen als overlast gezien. Vergeten, dat ge ook jong geweest bent en buiten gespeeld hebt?

  Like

 2. christoph scheltjens zegt:

  RE: LawaaiEerst de klok van H.Hart kerk, nu de klein mannen die spelen, wat of wie is de volgende?Er zijn andere en grotere problemen in de stad, die dringend opgelost moeten geraken.

  Like

 3. Lees eens opnieuw@Ludo : hoe komt het toch dat jij er telkens in lukt om niet te lezen wat er staat of, omgekeerd, te lezen wat er niet staat.En deze bemerking is ook van toepassing @christoph.Misschien allebei eens opnieuw lezen wat er staat. Daarna eventuele commentaren welkom. Het is immers moeilijk om te reageren op zaken die jullie denken te hebben gelezen maar die er absoluut NIET instaan.

  Like

 4. Turnhouter zegt:

  RE: LawaaiPlezant toch als je in de zomer rond 5u in de ochtend wordt gewekt door enkele joelende kinderen op het nabijgelegen speelplein?! Of wanneer je als buurtbewoner ‘plots’ vaststelt dat er naast je deur speeltuigen worden geplaatst. idd Dré, mijn verontschuldigingen, het staat er inderdaad niet.

  Like

 5. Turnhouter zegt:

  RE: LawaaiDat je met dat laatste punt, je pijlen richt op het gemeentebestuur? Dat heb ik al zo dikwijls gelezen, daar let ik al niet meer op.

  Like

 6. Zucht…@Ludo : als je ‘iets’ citeert, wil je dan de context v/h verhaal meegeven ? Of is dat te moeilijk voor jou ? Ik weet nu al wel dat je op de loer ligt om mij te ‘kunnen pakken’ maar het is je -ook nu weer niet- nog niet gelukt.Dus zal ik het ‘verhaal’ in uw plaats citeren [i]’Als voorbeeld neem ik het toegangsreglement van speelpleinen. Van zonsopgang tot zonsondergang. Plezant toch als je in de zomer rond 5u in de ochtend wordt gewekt door enkele joelende kinderen op het nabijgelegen speelplein?! Of nadat je een ganse dag een stressy-job hebt gedaan en je op je terras ’s avonds nog wat wil genieten, maar het lawaai op het speelplein blijft aanhouden tot bijna 23.00uur. Verzuurd en onverdraagzaam noemen ‘ze’ dat!'[/i]Zo staat her er Ludo, als één geheelEn misschien heb je ook het debat gevolgd op VRT in de uitzending van VOLT vanavond?!

  Like

 7. Waarom@Ludo :Waarom blijf ik eigenlijk de moeite doen om op jou aantijgingen, want dat zijn het voor mij, te reageren?Telkens weer haal jij teksten, opinies, standpunten of wat dan ook uit hun context. Je hoeft het helemaal en absoluut niet met me eens te zijn. Je hoef me helemaal en absoluut ook niet ‘graag te zien’. Maar als je niet op een eerlijke en objectieve wijze kan of wil ‘praten’ hoeft het voor mij niet meer. Ik overweeg om jou reacties voortaan ‘links’, of waar dan ook, te laten liggen.

  Like

 8. Turnhouter zegt:

  RE: LawaaiDré, ik heb Volt gezien, daar kwam een totaal verzuurde prof, zag je zelfs aan zijn mimiek, zijn uitleg doen en kwam een ex-sportverslaggever aan het woord, die duidelijk niet meer wist wat, plezier in het leven hebben, betekende. Dat was hij ergens verloren, maar zeker niet op het speelplein in de buurt.Wat dat reglement voor speelpleinen betreft heb je gelijk, maar ik vroeg enkel, of er voorbeelden waren waar, er al om vijf uur joelende kinderen speelden. Want de regel en de werkelijkheid is daarom nog niet hetzelfde.Dat je mij,”links” gaat plaatsen en laten liggen, moet jij weten, maar dat is wel niet de juiste hoek. Ik ben meer dan dertig jaar militant geweest bij, de u zo vertrouwde vakbond. Laat me dan maar rechts liggen, zolang ik maar niet in de extreme hoek geduwd wordt, daar zou ik eeuwig spijt van hebben. Voor de rest, ben ik enkel een bezorgde vader en grootvader, die zou willen dat zijn kleinkinderen, onbezorgd, kunnen spelen, zonder overal weggejaagd te worden. Laat dat laatste nu net zijn, waar onze huidige maatschappij, mee bezig is, spijtig genoeg.

  Like

 9. Turnhouter zegt:

  RE: LawaaiTrouwens Dré, als je echt denkt, dat ik op de loer lig om je te kunnen pakken, zie je het verkeerd.In deze discussie, ben ik enkel een bezorgde grootvader, die graag zou zien, dat zijn kleinkinderen en alle andere kinderen, onbezorgd kunnen spelen en kind mogen zijn. Ik zou het spijtig vinden, dat ik hen moet zeggen, dat ze buiten stil moeten zijn, want dat anders desnoods de rechtbank… . Dat haalde die prof toch een paar keer aan.Er zijn toch belangrijker zaken, waar rechters zich moeten mee bezig houden. Akkoord?

  Like

 10. Nog een pogingToch nog een poging om een antwoord te formuleren1)Ik vind het ook belangijk dat kinderen kunnen spelen en kind kunnen zijn. Ik heb trouwens in mijn opiniestuk niet(s) anders beweerd.2)verder ben ik voorstander van overleg over waar, hoe en voor wie dat speelpleintjes worden ingericht. Overleg is niet hetzelfde als ‘dictaat’ van gene of deze zijde.3) ik betreur dat jij nu ook de prof-cardioloog, die louter vanuit wetenschappelijk standpunt pleit voor overleg en dialoog in deze problematiek zomaar een verzuurd iemand noemt omdat zijn mimiek jou niet aanstaat. Op die wijze sluit je bij voorbaat de deur voor een gesprek, een overleg of wat dan ook.4) ik ben blij te leven in een democratische rechtsstaat en wens dat ook zo te houden. Dus zeg ik nee tegen ‘een’ initatief wat ‘mij’ zou beletten om een eventele klacht uit te spreken en deze zijn ‘normale rechtsgang’ te beletten. Uiteraard ga ik ervan uit dat een rechter bij elke zaak een afweging maakt van voor- en tegenargumenten. Daarbij huldig ik de stelling dat ‘een individuel belang niet ‘absoluter’ is dan een collectief belang maar evenmin is een collectief belang ‘absoluter’ aan een individueel belang.

  Like

 11. walter zegt:

  RE: Lawaailawaai van spelende kinderen,ik vraag mij af of deze mensen zelf niet jong zijn geweest of kinderen hebben.ik ben volledig akkoord dat er regels en uren moeten zijn.maar gewoon spelende kinderen op normale uren dat kan toch geen overlast zijn.wij hebben hier in onze buurt zelf problemen gehad met een bewoner die tegen de speelstraat was onder de vakantie,die zelfs handtekeningen was gaan ronselen in de buurt,met valse verhalen dat de buurtwerking de politie naar hem had gestuurd om hem een boete te geven daar zijn caravan in de speelstraat stond. maar deze straat werd gecontroleerd door de politie op het parkeerverbod.maar hij wou gewoon geen speelstraat om dat zijn caravan daar dan niet mocht staan,maar zijn dochtertje was wel altijd van de partij op de speelstraat.dus is mijn vraag ,is lawaai wel altijd de echte redenen van protest tegen spelende kinderen.

  Like

 12. RE: LawaaiDre,Ik kan je gedeeltelijk volgen ivm die openingsuren tussen zonsopgang en zonsondergang. Deze zijn inderdaad niet correct. Kinderen verplichten om in de winter om vijf uur te stoppen met spelen op het speelplein is immers niet correct.Alle gekheid op een stokje. Ik vind dat je de bal stevig mis aan het slagen bent. Vooraleer je beklag te doen via blogs, bij het stadsbestuur of politie lijkt de eerste stap bij overlast om op een vriendelijke manier aan kinderen en ouders te vragen of ze een beetje rekening kunnen houden met de buren. Wanneer je echter verwacht dat deze kinderen stil zijn omdat jij ‘een ganse dag een stressy-job hebt gedaan en op je terras ’s avonds nog wat wil genieten’, ben je mijns inziens fout bezig. Wie in een stad woont weet dat normale stadsgeluiden (en dat zijn spelende kinderen) er bij horen. De wet zegt eveneens dat voor 7u en na 22u de geluidsoverlast tot een minimum moet beperkt worden. De openingsuren van speelpleinen hieraan aanpassen lijkt me dan ook correcter.Als toemaatje wil ik nog een opiniestuk toevoegen dat ik 3 jaar geleden heb geschreven namens de jeugdraad in het kader van de buitenspeeldag. Misschien ook eens over nadenken.

  Like

 13. RE: LawaaiHet opiniestukDe artikelenreeks “Kinderen aan de leiband” die de voorbije weken in Humo liep toonde het zeer scherp aan: buiten spelende kinderen zijn zeldzaam geworden. Zo zeldzaam zelfs dat een reporter het hele land heeft moeten afreizen om er nog enkele te vinden. Hoog tijd dus voor beschermingsmaatregelen zoals ook met andere uitstervende diersoorten gebeurt, of toch net niet.Nooit is er zo veel geïnvesteerd in jeugdinfrastuctuur als de laatste jaren, speelpleintjes werden aangelegd in duurzame materialen, met een zachte ondergrond, afgescheiden van de openbare weg door een hek of een haag. Dit alles om er voor te zorgen dat de kinderen in optimale omstandigheden en in alle veiligheid zouden kunnen spelen. En toch spelen op die fonkelnieuwe speelpleintjes veel minder kinderen dan op de bouwvallige glijbanen, boomhutten uit bouwafval en verroeste schommels die vroeger her en der op braakliggende terreinen, op pleintjes en in de bossen te vinden waren. Hoe komt dat toch?De Turnhoutse jeugdraad is van oordeel dat de overbescherming en overreglementering van de laatste 20 jaar hier niet vreemd aan zijn. Tegelijkertijd met het aanleggen van nieuwe speelpleintjes werden kinderen van andere speelplekken weggejaagd. Bossen werden natuurgebied, braakliggende gronden bebouwd en de straat werd ingenomen door het toenemende autoverkeer. Alle kinderen werden zo gedwongen om naar deze speelpleintjes te trekken, als ware het een reservaat voor de “laatste buiten spelende kinderen”.Ook de toenemende bescherming door de ouders is hier niet vreemd aan. Waar kinderen 20 jaar geleden tot een kilometer van hun huis op verkenning mochten gaan, wordt deze verkenningstocht tegenwoordig haast beperkt tot aan het tuinhek. Voor vele kinderen gaat zo een unieke ervaring verloren, de ervaring van zelf de wereld te verkennen en soms ook eens te verdwalen, van jezelf pijn te doen zonder mama of papa in de buurt om het op te lossen en nog zoveel meer. Televisie en internet kunnen deze ervaringen niet evenaren, laat staan vervangen.Als Turnhoutse jeugdraad zouden we dan ook iedereen willen oproepen om deze zeldzame soort niet te laten uitsterven. Laat kinderen zelf de wereld eens verkennen, ook buiten de aangegeven paadjes. Geef hen de kans om buiten te spelen, en dan bedoelen we niet in de eigen tuin, en zo voor hen levensnoodzakelijke ervaringen opdoen.

  Like

 14. Begrijpend lezen@Bart : begrijpend lezen is niet gemakkelijk, ik weet het. Maar kan je me wat concreter aangeven ‘waar ik de bal mis sla?’ Is dat in het voorbeeld van de reglementering v/d speelpleinwerking en wat dat concreet kan betekenen? (of had je niet gelezen dat ik dit aanbreng als een voorbeeld, jij gaat er blijkbaar -ten onrechte-vanuit dat mijn opiniestuk een concrete klacht wegens overlast zou zijn)Of vindt je de vraag om te komen tot overleg niet legitiem? Dat zou pas een ‘belangrijk politiek feit’ zijn, dat een open vld’er een ‘burgervraag’ afwijst 🙂

  Like

 15. RE: LawaaiDre,Blijkbaar ben ik niet de enige die jou niet begrijpt. Zou het kunnen dat de boodschap van de zender niet zo duidelijk geformuleerd is misschien? Aan de hand van een nationaal nieuwsfeit (de crèche in Brugge)en blijkbaar een persoonlijke frustratie, waarover je bijzonder vaag blijft, maak je enkele veralgemeningen die niet correct zijn. Als jij beweert dat speeltuigen zonder overleg naast je deur worden geplaatst, is dit een specifiek feit, dat trouwens niet in de lijn ligt van andere ervaringen die ik hiermee heb. Het zou je sieren om dit feit dan ook concreet te benoemen in plaats van door zeer vage bewoordingen te gebruiken allerlei zaken te insinueren.Ik geef je anderzijds ook een punt. De openingsuren van zonsopgang tot zonsondergang zijn niet helemaal realistisch. Van 8u tot 20u en tijdens de zomervakantie tot 22u is waarschijnlijk veel correcter, maar dit is nu niet meteen het meest essentiële probleem. Waar ik je wel compleet ongelijk in geef, is dat je overlast bekijkt vanuit jouw gemoedstoestand. Als je na een stressy werkdag wil relaxen moeten de kinderen stiller zijn, dan wanneer je goedgezind zou zijn of zo? De bemerking [i]’Plezant toch als je in de zomer rond 5u in de ochtend wordt gewekt door enkele joelende kinderen op het nabijgelegen speelplein?! Of nadat je een ganse dag een stressy-job hebt gedaan en je op je terras ’s avonds nog wat wil genieten, maar het lawaai op het speelplein blijft aanhouden tot bijna 23.00uur.'[/i] vind ik dan ook eerder stemmingmakerij. Wanneer dit gebeurt is er immers simpelweg last van geluidsoverlast en is de aanwezigheid van een speelplein niet relevant. De opmerking ‘Of vindt je de vraag om te komen tot overleg niet legitiem? Dat zou pas een ‘belangrijk politiek feit’ zijn, dat een open vld’er een ‘burgervraag’ afwijst :)’ vindt ik trouwens van hetzelfde niveau. Ik haalde immers in de eerste plaats aan dat in dergelijke gevallen direct (en beleefd) contact tussen jezelf en de kinderen (of hun ouders) ALTIJD eerst moet komen. Pas als dit niet blijkt te lukken, kan de stedelijke overheid zich hiermee bemoeien. In de eerste plaats geloven in mensen in de plaats van in instituten of overheden, dat is liberalisme.

  Like

Reacties zijn gesloten.