Opinie

Turnhout opnieuw mobiel?

Het waren turbulente maanden in de Turnhoutse politiek. Het mobiliteitsplan, waartegen zwaar verzet was gerezen, inzonderheid wat het parkeerbeleid betreft, werd verworpen. Wat er daarna volgde aan ‘actie’ binnen zowel het ACW als de CD&V weten we ondertussen allemaal. 

Niet toegeven aan de kritieken van jonge raadsleden. Niet luisteren en als ze niet doen wat wij van ze verlangen, zetten we ze buiten de partij.  Afgelopen maand mei werd groen! bereid gevonden om de coalitie te vervoegen en zo Turnhout weer opnieuw een meerderheidsbestuur te bezorgen.

{jb_quoteleft}Pas als de ring rond is zal er vooruitgang komen in de Turnhoutse mobiliteit{/jb_quoteleft}Dat betekende meteen het einde van de Noordboulevard en het ‘incorporeren’ van Parkstad Turnhout. Er werd ook toegezegd om snel enkele ‘uitwassen’ v/h parkeerbeleid bij e sturen. De actiegroepen TOM en MOT smeedden hun protestplannen om tot PRO-wandeling en toonden zo aan flexibel te kunnen inspelen op de ‘nieuwe wendingen’ inzake -toekomstige- mobiliteit. Zondag 22 mei waren er zo een 250 Turnhoutenaren op het pro-appèl. Zelf kreeg ik de gelegenheid om onderweg ook enkele knelpunten aan te halen. Letterlijk zei ik het volgende :

bij een goed parkeerbeleid horen voldoende en betaalbare parkings. Op dat vlak loopt er wat mis in deze stad. Deze Vinci-parking kost de belastingbetaler te veel geld.  Zo mag er niet meer geparkeerd worden in de omliggende centrum-straten. Bovendien huurt de overheid 2/3 van de plaatsen. Dit contract moet dringend worden herzien. Zo ook wat de controle door Apcoa betreft. Van elke 100 euro parkeergeld gaan er 55 naar Apcoa. Dit is een wanverhouding. Bovendien controleren politie èn Apcoa samen wat de kostprijs nog opdrijft. Daaorm de boodschap aan het nieuwe beleid : heronderhandel of verbreek deze contracten. werk een eigen project parkeerbeheer uit en hou het voor iedereen betaalbaar ook voor de vele werknemers in deze stad

Vandaag start het mobiliteitsplatform op  Naast de reeds genoemde voorbeelden geef ik nog enkele andere voorzetten; maak de ring rond ook al voorziet Parkstad dit niet en ga eens praten met de NMBS. Nu is de overweg langs de Guldensporenlei dikwijls samen of kort na dewe aan het station gesloten. Dat maakt dat er in gans Turnhout geen doorkomen meer aan is.

Voor het overige ga ik ervan uit dat het  een lange weg zal worden. Zelf ben ik alvast bereid deze weg mee te gaan.

Standaard

10 gedachtes over “Turnhout opnieuw mobiel?

 1. van geirt willy zegt:

  parkeerbeleidBen het volledig eens met Dré ! en vanavond 07 06 zal blijken of die uitwassen wat het parkeren betreft op korte termijn zullen opgelost worden . Ik herriner mij dat er beloofd werd dat een beperkte groep deze uitwassen zou bespreken om ze de laatste gemeenteraad van juni te zullen laten goedkeuren. Ik vraag mij af of wij vanavond op dit punt wijzer gaan worden. Zoniet denken wij van TOM dat er opnieuw acties zullen moeten komen nog voor de zomermaanden eraan komen. Het word een hete lange zomer ! Groetjes Willy

  Like

 2. Raf Coene zegt:

  RE: Turnhout opnieuw mobiel?Dré, op het risico af dat u het niet met mij eens gaat zijn, maar ik vind dat u sommige problemen overdrijft. In tegenstelling tot wat u suggereert vind ik dat de parkeerkaarten voor werkgevers/werknemers juist veel te goedkoop zijn. Met zijn 250 euro is de parkeerkaart slechts 31 euro duurder dan een omnipas (12 maanden) van De Lijn. Slechts 1 euro per werkdag om te parkeren zo veel je wil, je zou voor minder werknemer in Turnhout willen worden… Met een dergelijke prijspolitiek stimuleer je het gebruik van het openbaar vervoer niet. Nochtans dacht ik dat de meerderheid in deze stad achter het STOP-principe staat.Dat met het rond maken van de ring vooruitgang komt in de Turnhoutse mobiliteit is ook weer zo’n overdrijving. Is het probleem dan zo erg? Turnhout komt niet eens voor in de top 50 van de lijst Belgische steden met files. Niet onterecht, want als u bijvoorbeeld rechtdoor rijdt op een kruispunt op de ring, bent u na één verkeerslichtenfase voorbij dat kruispunt, zelfs in volle spits. Ik geef natuurlijk toe dat je in de spits wel geduld moet uitoefenen als je een links of rechts afdraaiende beweging maakt, maar daar zal het rond maken van de ring weinig aan veranderen.De beste mobiliteitsmaatregelen zijn nog altijd deze die de vraag naar automobiliteit doen dalen, maar dat in het openbaar verkondigen is blijkbaar taboe.

  Like

 3. parkeerbeleidDat treft, Raf. Ik ben het inderdaad niet (helemaal) met je eens. Een voorbeeld : elke donderdag maak ik een verplaatsing naar Antwerpen. Bij vertrek bij mij thuis tot aan de oprit v/d E34 dien ik minimaal 15 minuten te voorzien (3 km) Je kan dan moeilijk ontkennen dat er ‘een probleem’ is. Het gaat bovendien niet over het binnenkomen, maar over het verlaten v/d stad. En waarom moet de werknemer opdraaien voor een parkeerbleid waarbij heel wat straten er overdag ‘zo goed als leeg’ bijliggen? Terwijl de overheid voor haar werknemers parkeerplaatsen afhuurt in de Vinci-parking (met uw en mijn belastinggeld)Maar dat is in mijn blog een detail. Er worden nog andere zaken aangereikt aan het beleid (zoals het Vinci en Apcoa-contract) en een steeds slechtere coördinatie bij NMBS wat de spoorovergangen betreft. Ik merk dat jij daar netjes naastfietst…

  Like

 4. Raf Coene zegt:

  RE: Turnhout opnieuw mobiel?Het rond maken van de ring zal uw verplaatsingsstijd tot de E34 niet korter maken. Wat voor u effect kan hebben is een verbreding van de hele Steenweg op Gierle tot de E34, maar daar is binnen de ring alleszins geen plaats voor.

  Like

 5. inderdaad er wordt wat afgezwamd over mobiliteit!Ik geef Raf Coene 100% gelijk. Het rond maken van de ring is geen oplossing. De perceptie van de spitsuren wordt sterk opgeblazen. Ik kom elke dag van Dessel naar Turnhout en ik ondervind evenveel problemen om door (of rond) Retie-centrum te rijden dan dat ik problemen heb om van de autostrade naar Campus Blairon of omgekeerd te rijden. (met de koersfiets zijn we maar een 15-tal min trager zonder het omkleden mee te rekenen)Het knooppunt aan het station is echter wel een ernstig probleem voor de interne mobiliteit in de stad. Een oplossing hiervoor, uitvoerbaar op korte termijn, is echter door de publieke opinie afgeschoten, dus weg oplossing, leve de blijvende problemen en leve de voedingsbodem voor kankeraars en diverse actiegroepen die zichzelf zo in stand houden en in feite de burger gijzelen.

  Like

 6. F. Peeters zegt:

  RE: Turnhout opnieuw mobiel?1) in geval van een gesloten ring kunt ge op elk kruispunt voor de kortste weg kiezen, ttz. minder km. 2) zeker tussen de Lokerenstraat en de ring is er genoeg plaats om de noodzakelijke herinrichting van de Gierlesteenweg door te voeren, met verlengde voorsorteerstroken, aparte fietspaden en al. De bomen in het voetpad zijn zo breed als een fietspad. De Gierlesteenweg is in het Parkstad plan overigens een bereikbaarheidsas.

  Like

 7. RE: Turnhout opnieuw mobiel?@Geert en Raf : blijkbaar is het toch moeilijk te lezen wat er staat. Ik geef in een -reëel voorbeeld- aan hoeveel tijd ik effectief (dat is géén perceptie) nodig heb om vanaf mijn adres tot aan de oprit van de E34 te komen. Anderzijds is het natuurlijk ook makkelijk(er) praten over wel of géén problemen inzake bereikbaarheid en/of file als je in de mogelijkheid bent om je werkuren (vooral start en einde) redelijk vrij te kiezen. (dit is ook uit eigen ervaring) Ik zie zelf ook regelmatig hoor, dat de auto’s staan aan te schuiven op de Stwg. Op Zevendonk van voor de brug over de E34.En verder moet Geert eens duidelijk maken welk voorstel, op korte termijn uitvoerbaar, inzake de Stationsomgeving door de publieke opinie werd afgeschoten en wie wie gijzelt in dit dossier ? Ik vind het zelf ‘redelijk onfatsoenlijk, minstens onkies’ om als niet-inwoner van Turnhout, iedereen met bemerkingen bij het mobiliteit- en parkeerbeleid af te schilderen als kankeraars en/of actiegroepen die de burger’s) zouden gijzelen. Zeker als je net voor en achter je buro een grote parking ter beschikking hebt.

  Like

 8. Turnhouter zegt:

  RE: Turnhout opnieuw mobiel?De ring rond maken, waar Dré? De mooie natuur achter de kastelein ook nog naar de knoppen helpen, of de vaart dichtgooien en hem daar leggen?

  Like

 9. @andreBedankt voor het compliment dat ik indertijd een goede keuze gemaakt heb om onze zetel in Campus Blairon te nemen met heden 40 personeelsleden, waarvan een 15-tal permanent op de baan ondermeer naar 1300 woningen in de stad en een 10-tal werven, zowel nieuwbouw als renovatie kris kras door de stad, Natuurlijk heb ik als niet-Turnhoutenaar dan ook geen recht van een mening over de stadsmobiliteit en de wijze waarop het debat gevoerd wordt. Trouwens niet iedereen die een mening uit over mobiliteit is een kankeraar, dat heb je zelf ervan gemaakt. betreft stationsomgeving: Ik weet het het is vloeken in de Kerk maar ik vind de noordboulevard een gemiste kans als overdrukventiel voor de verkeersdruk aan de zijde van de zeshoek van het station.

  Like

 10. Lezen wat er staat (X2)@Geert : nogmaals : lezen wat er staat. Nergens stel ik dat een niet-inwoner van Turnhout géén uitspraken en/of mening mag hebben inzake mobiliteit/parkeren. Integendeel zelfs !! Wat ik wel stel en bij deze herhaal : ik vind het onkies (als niet-inwoner)om de inwoners en/of actiegroepen te bestempelen als kankeraars en/of groepen die de burger gijzelen. En wat Blairon betreft : ik wil graag nog een ‘actiepunt’ toevoegen aan de 25 die dinsdag werden genoemd als knelpunt inzake parkeren. Wanneer zal Blairon -waarvan de stad aandeelhouder is- nu eindelijk eens een betaalautomaat plaatsen, die WEL geld teruggeeft en géén diefstal pleegt zoals de huidige ?

  Like

Reacties zijn gesloten.