Opinie

Controverse loslaten

Go to fullsize image

Sinds ik mijn ontslag aankondigde als ACW-voorzitter (juni 2009) en ook daarna zijn er wel eens -wederzijds- harde woorden gevallen tussen Toon Otten en mezelf. Ook naar aanleiding van de politieke crisis gaf ik ‘vrijuit mijn mening’ over één en ander.
Ondertussen gebeurde er wel wat. Er was de beslissing van het ACW maar er waren ook enkele gesprekken tussen Toon en mij.
Zo hebben we vastgesteld dat onze meningen over het beleid in Turnhout veelal samenlopen. Ook onze ‘maatschappijvisie’ is zeker niet aan mekaar tegengesteld. Dus op dat terrein zijn we ook al géén opponenten.

Geen persoonlijke vendetta tussen mij en Toon

In de eerste plaats echter wil ik formeel ontkennen dat er tussen Toon en mezelf sprake is of was van een vendetta. Integendeel. In sommige dossiers heb ik het duidelijk opgenomen voor Toon. Ondermeer toen hij zijn wagen midden een autoloze markt achterliet en in de zaak van het ontslag van (o.m) zijn vriendin bij RTV.
Vermits ‘wie schrijft die blijft’ meer dan elders, op  het internet van toepassing is, ga ik hier niet flauw doen over wat ik allemaal geschreven heb. U kan lezen !
Wel ben ik me ervan bewust dat op dat elan doorgaan wel zou kunnen eindigen in een ‘vendetta’. Of alvast in een situatie waarbij niemand, noch Toon noch ikzelf noch eender wie, gebaat zouden zijn. Bovendien past dat ook niet helemaal in een ‘sociaal-rechtvaardige’ houding, die ik voor mezelf toch wel belangrijk vind.
Kortom :  ik wil dit NU loslaten.

Succes gewenst

Dat Toon een ondernemend iemand is heeft hij genoegzaam bewezen. Denk daarbij aan (K) AAIPOT, zijn brouwerskunsten e.a.  Ook op politiek vlak heeft hij onmiskenbaar talent. De crisis die nu in de coalitie heerst is vooral veroorzaakt door het feit dat CD&V te weinig -of zelfs helemaal niet- heeft geluisterd naar de signalen die de jonge mandatarissen al heel lang sturen. Signalen van willen betrokken worden bij, gehoord worden over en niet gedegradeerd te worden tot louter stemmachine. Ook binnen het ACW is daaraan de afgelopen 2 jaar niet gewerkt. Nochtans was dat de kern van mijn ‘ontslagboodschap’ destijds als voorzitter
Welke beslissing de partij de komende dagen of uren ook mag nemen, ik geloof niet dat Toon voor de politiek verloren is. Ik wens hem alvast succes in zijn verdere carriëre. Of ze nu in de privé dan wel in de openbare sfeer zal verlopen.

Geen politiek maneuver

Ik heb dit besluit genomen, in overleg met Toon, op basis van puur intermenselijk overwegingen.
Dus : zij die hierin een politiek maneuver menen te ontwaren zijn eraan voor de moeite. Dit is nu niet aan de orde

 

Standaard

Een gedachte over “Controverse loslaten

Reacties zijn gesloten.